04-05-2022

Historisch gezien zijn we in Europa voor oogst 2022 op een relatief hoog productieniveau aanbeland (hierin speelt Denemarken een grote rol). Dit geldt voornamelijk voor de soorten die al in 2021 uitgezaaid zijn, het areaal voorjaarsuitzaai (Westerwolds) is kleiner dan normaal gezien de momenteel hoge prijzen van alternatieve teelten.

Op globaal niveau kan men stellen dat vrijwel alle graszaadsoorten gewild zijn. In normale omstandigheden zou het voor de Europese graszaadbedrijven een ideale situatie zijn om hiervan te profiteren. Een ernstige belemmering vormen echter de problemen in de transportsector. Containers zijn vaak vertraagd en de prijzen zijn flink hoger geworden. Desalniettemin doen we ons uiterste best om ons graszaad ook in markten buiten Europa te gelde te maken, de acquisitie van Northstar Ltd. is daar een voorbeeld van.

Wij zijn er ons van bewust dat de positie van graszaadteelt in uw bouwplan kritisch bekeken wordt en deze met bijvoorbeeld de graanteelt vergeleken wordt. Zoals gewoonlijk profiteren onze graszaadtelers mee van de inkomsten van de grasverkopen De prijzen liggen op dit moment (historisch gezien) op een hoog niveau, maar in vergelijking tot de pieken die we op de granenmarkt zien zijn we er nog niet. Wij werken er hard aan om onze klanten voor te lichten en mee te nemen in het belang van een hoger prijsniveau van graszaad in zijn algemeen.

Voedergras:
De verkopen in het najaar 2021 waren wat terughoudend. Dit heeft te maken met de late maisoogst en een goede voorraad aan gras in de kuil bij de rundveehouders.
De markt voor Engels raaigras is stabiel, de afzet in Nederland liet een “normaal” verbruik zien. Er is nog geen sprake van tekorten in Engels raaigras (voeder) waardoor een significante prijsverhoging zich nog lastig laat doorvoeren.
In Italiaans raaigras is er minder handel bedreven, Westerwolds raaigras loopt alweer veel beter en hier laten de prijzen een trend naar boven zien.

Gazon:
De afzet loopt nog steeds zeer goed, dit geldt voor alle grassoorten. De prijzen zijn vooralsnog vast tot licht stijgend, waarbij we de markt aftasten om de prijzen verder naar boven te krijgen. De Corona situatie heeft ertoe geleid dat in 2020 en 2021 over de hele wereld veel gazongras is verkocht en dit loopt naar verwachting door in 2022 (aanvullen voorraden).
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief hadden de USA en Canada een matige oogst 2021 en inmiddels is ook de Nieuw-Zeelandse oogst 2022 gerapporteerd met tegenvallende opbrengsten.
Het is even afwachten hoeveel vraag China gaat laten zien in de komende maanden (gedeeltelijk komen daar weer Corona lockdowns voor), naar verwachting zal de Chinese vraag voor een groot deel vanuit Europese teelt beleverd moeten worden.

23-09-2021

Historisch gezien zijn we in Europa op dit moment op een relatief hoog productieniveau aanbeland. Inmiddels kunnen we al wat beter overzien of de opbrengsten een grote invloed hebben op de beschikbaarheid. In Nederland hebben we de nodige uitdagingen gehad gezien het grillige weersverloop; desondanks ziet het ernaar uit dat we de opbrengstderving hebben kunnen beperken tot gemiddeld 5% onder het meerjarig gemiddelde. Hierbij moeten we wel opmerken dat de verschillen tussen de regio’s en oogsttijdstippen zeer groot zijn.

Zoals u weet is Denemarken het grootste graszaad productieland. Hier waren de weersomstandigheden gunstiger en waren de opbrengsten eerder iets bovengemiddeld. Op Europees niveau komen we derhalve op een gemiddelde oogst uit, met de aantekening dat er relatief veel hectares liggen.

Voedergras
De verkopen in het najaar 2021 zijn tot nu toe wat terughoudend. Dit heeft te maken met de late maisoogst en een goede voorraad aan gras in de kuil bij de rundveehouders.
De markt voor Engels raaigras is stabiel. In Westerwolds- en Italiaans raaigras is er minder handel bedreven, deze soorten komen wat meer onder prijsdruk te staan.

Gazon
De afzet verloopt zeer goed, dit geldt voor alle grassoorten. De prijzen zijn vooralsnog vast. De Corona-situatie heeft ertoe geleid dat in 2020 en 2021 over de hele wereld veel gazongras is verkocht. In de USA en Canada heeft men te maken gehad met extreme hitte in het vroege voorjaar, maar ook tijdens de oogst. De graszaadoogst heeft daar een enorme klap gehad, waarmee de export naar Europa en China vanuit Amerika volledig is stilgevallen. Tevens zijn ondergezaaide graszaden (voor oogst 2022) gedeeltelijk niet goed tot ontwikkeling gekomen. Dit betekent, voor dat continent, dat ook het verwachte volume van oogst 2022 beneden het potentieel zal zijn.

De bovenstaande ontwikkelingen maken dat er op wereldschaal een enorme honger naar graszaad is en dat dit naar onze verwachting ook wel even zal aanhouden. Het heeft er alle schijn van dat dit een goed moment is om te profiteren van een gezonde marktverwachting voor de komende tijd. Zoals u weet zijn onze participatieprijsvoorwaarden een goed instrument om hier als teler van mee te profiteren!

Op dit moment is het zeer interessant om na te denken over wat extra areaal Engels raaigras gazontype. De komende weken zien er goed uit om onder goede omstandigheden uit te kunnen zaaien. Speciaal de gazongrassen van DSV hebben te maken met een extra grote vraag vanwege de uitstekende positie op verschillende internationale rassenlijsten. De hoge kwaliteit van de in Nederland geteelde graszaden wordt speciaal in dit segment erg gewaardeerd. Informeert u eens bij uw teeltbegeleider naar de interessante voorwaarden en profiteert u mee van de goede verwachtingen.
 

30-09-2020

Europa heeft te maken gehad met droogte. Dit heeft ertoe geleid dat in grote productiegebieden een lagere opbrengst is behaald. Vooral Duitsland, Polen en Oost Europese landen zijn getroffen. Denemarken (het grootste productieland van graszaden, daarom altijd het meest interessant) spreekt van een gemiddelde opbrengst.
 
Denemarken heeft haar areaal voor 2020 uitgebreid, onze inschatting is dat de totale productie van graszaad en klavers in dit land ongeveer 10% hoger zal uitvallen dan 2019. Dit is echter hard nodig om de ontstane voorraadtekorten weer aan te vullen en heeft naar onze inschatting geen effect op de prijszetting.
 
Grilligheden in de prijsvorming komen vaak vanuit landen waar veel graszaad wordt geteeld op speculatieve basis (o.a. Polen) of vanuit andere effecten (koersverloop USD-EUR). In het verleden werd bij een zwakke dollar al snel veel zaad door de Amerikanen geëxporteerd naar Europa. We zien dat dit nu wel meevalt, omdat ook in de USA het zaad simpelweg nodig is (uitgezonderd Westerwolds raaigras is de nationale markt goed).
 
Voedergras
De verkopen in het voorjaar 2020 verliepen zoals gepland met een prima afzet. Op dit moment wordt nog druk uitgeleverd, vooral melkveehouders die kiezen voor gras inzaai direct na de snijmaisoogst.

De markt voor Engels raaigras is stabiel. In Westerwolds- en Italiaans raaigras ervaren we meer druk vanuit import (Polen en USA).
 
Gazon
De afzet loopt goed. Prijzen zijn vooralsnog vast. We hebben in het voorjaar van 2020 meer verkocht dan verwacht. Één van de oorzaken hiervan is Corona. Het verplicht huisarrest van vele mensen heeft er toe uitgenodigd meer aandacht te besteden aan de directe leefomgeving, hiertoe behoort ook het mogelijk bij- of overzaaien van het gazon.
 
Een tweede reden is de uitstekende positie van onze gazongrassen op verschillende internationale rassenlijsten. Wij verwachten buiten het Corona-effect een stabiele toename  van de vraag naar onze rassen vanuit de hele wereld. De hoge kwaliteit van de in Nederland geteelde graszaden wordt speciaal in dit segment erg gewaardeerd. Informeert u eens bij uw teeltbegeleider naar de interessante voorwaarden, in de teelt van Engels raaigras (gazon) zoeken we nog uitbreiding.
De afzet van Rietzwenk (gazon) heeft prima gelopen, maar hier komt langzaam meer druk vanuit de USA (zwakkere dollar). Het is moeilijk te voorspellen of deze druk aan zal houden, dit is mede afhankelijk van hoe groot de binnenlandse vraag in Amerika zal zijn en of deze zal aanhouden.

25-02-2020

Het uitleveren van graszaad aan onze klanten is inmiddels in volle gang. De relatief lage voorraadstand bij de graszaadbedrijven maakt dat veel zaad vers van de schoning snel de weg naar een klant vindt.
 
Voedergras
In de melkveehouderij is de bereidheid om in grasland te investeren een blijvende trend. Afhankelijk van de financiële situatie op de bedrijven zal dit per jaar meer of minder plaatsvinden.
We zien dat op grote schaal weiland beschadigd is door muizenvraat. Naar verwachting zal dit de vraag positief beïnvloeden.

Gazon
De afzet loopt goed. Prijzen zijn vooralsnog vast. Het lijkt er op dat de goede economische situatie in veel Europese landen een constante vraag heeft gecreëerd. Dit voor zowel de bulk- als kwaliteitsrassen.

02-10-2019

Europa heeft  te maken gehad met droogte en langdurige perioden met extreme hitte. Dit heeft ertoe geleid dat in grote productiegebieden een lagere opbrengst is behaald. Vooral Duitsland, Polen en Oost Europese landen zijn getroffen. Denemarken (het grootste productieland van graszaden, daarom altijd het meest interessant) spreekt van een gemiddelde opbrengst.
 
Denemarken heeft haar areaal voor 2019 uitgebreid, onze inschatting is dat de totale productie van graszaad en klavers in dit land ongeveer 10% hoger zal uitvallen dan  2018. Dit is echter hard nodig om de ontstane voorraadtekorten weer aan te vullen en heeft naar onze inschatting geen effect op de prijszetting.
Grilligheden in de prijsvorming komen vaak vanuit landen waar veel graszaad wordt geteeld op speculatieve basis (o.a.  Polen). Het is voor ons gunstig dat de opbrengsten daar tegenvallen.
 
Voedergras
Het voorjaar verliep zoals verwacht. Na de herfst 2018 (zeer hoge afzet) kunnen we volgens de huidige inschatting spreken van een goede afzet in het huidige najaar.
 
Gazon
De afzet loopt goed. Prijzen zijn vooralsnog vast. Het lijkt er op dat de goede economische situatie in veel Europese landen een constante vraag heeft gecreëerd. Dit voor zowel de bulk- als kwaliteitsrassen.