COUNTRY FIBRE 10

Structuurrijk grasmengsel

 • Dichte zode en extra suiker door het Engels raaigras
 • Hoge eiwitopbrengst
 • Extra structuur zorgt voor extra herkauwactiviteit en vermindert de kans op pensverzuring

COUNTRY MILKMORE 13

Met klavers

 • Optimale verhouding gras en klaver in één zak
 • Zwaar maaien met behoud van verteerbaarheid
 • Vitaal en gezond, een hoge resistentie tegen kroonroest en bladvlekkenziekte

COUNTRY MILKMORE 14

Explosieve opbrengst

 • 100% Milk Index rassen
 • Meer melkeiwit bij maaien
 • Hoge N-efficiëntie door zware doorworteling en enorme groeikracht

COUNTRY MILKMORE 15

Meer melkeiwit bij maaien en beweiden

 • Meer melkeiwit bij maaien én beweiden
 • Vroege 1e snede
 • Hoge jaaropbrengst

COUNTRY MILKMORE 16

Intensief beweiden

 • Smakelijk en suikerrijk met hoge kroonroestresistentie
 • Bladrijke rassen die zorgen voor hoge opname en verteerbaarheid
 • Hoge opbrengst bij beweiden gedurende het hele jaar

COUNTRY MULTILIFE 14

Soortenrijk grasland voor maaien

 • Verbetert de bodemstructuur door diverse wortelpatronen
 • Veel opbrengst ten opzichte van 100% Engels raaigras
 • Breed aanpassingsvermogen door veel verschillende componenten

COUNTRY MULTILIFE 16

Soortenrijk grasland voor beweiden

 • Goede biodiversiteit, goed voor koe en omgeving
 • Dichte zode en smakelijk bij beweiding
 • Goede opbrengst ten opzichte van 100% Engels raaigras

COUNTRY SILAGE 3

3 - jarig maaimengsel met zeer hoge opbrengst

 • Zware 1e snede door de vlotte groei in het vroege voorjaar
 • Hoge jaaropbrengst
 • Snelle ruwvoerproductie door gekruist raaigras AstonCrusader

COUNTRY SUPER BG 11

Robuust mengsel

 • Breed aanpassingsvermogen
 • Kan tegen een stootje
 • Structuurrijke maaisnede leveren

COUNTRY SUPER BG 3

100% diploïd Engels

 • Geschikt voor maaien en beweiden
 • Geschikt voor vroege én voor late inzaai
 • Diploïd zaad is lichter dan tetraploïd en daarom is het zaaiadvies lager dan bij mengsels met tetra's

COUNTRY SUPER BG 4

Smakelijk en dichte zode

 • Vooral op zwaardere grond komt timothee goed uit de verf, mits deze niet te laat is ingezaaid
 • Timothee is niet gevoelig voor kroonroest
 • Structuurrijke maaisnede

COUNTRY SUPER DOORZAAI

Voor doorzaai

 • Beter opkomst, ook bij lagere temperaturen
 • 100 % Engels tetraploïd raaigras speciaal voor doorzaaien
 • Extra kiemenergie voor groot concurrentievermogen

COUNTRY BALANCE TIMO ECO
NEW

Biologisch met timothee

 • Hoge kroonroest resistentie
 • Snelle vestiging met hoog aandeel tetraploïd Engels raaigras
 • Timothee is niet gevoelig voor kroonroest en zorgt voor een structuurrijke maaisnede

COUNTRY BALANCE ECO

Biologische grasland

 • SKAL waardig
 • Snelle vestiging met hoog aandeel tetraploïd Engels raaigras
 • Hoge kroonroestresistentie