Onderstaande tabel geeft de normen weer voor de verschillende graszaad- en grondsoorten voor het jaar 2022.
De gebruiksnormen voor 2023 nog niet zijn gepubliceerd, zodra dit het geval is zullen wij deze hieronder vermelden.

 
Gewas Klei 2022 Noordelijk¹⁰ Westelijk¹¹ en Centraal¹² zand 2022 Zuidelijk¹³ zand 2022 Löss⁴ 2022 Veen 2022
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars 165 150 120 120 155
Graszaad, Engels raaigras, overjarig  200 185 148 148 190
Graszaad, rietzwenkgras 140 130 104 104 135
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt  60 50 40 40 55
Graszaad, veldbeemd  130 100 80 80 105
Graszaad, veldbeemd, volgteelt  60 50 40 40 55
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars  85 75 60 60 80
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt 35 35 28 28 35
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig 115 105 84 84 110
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt  45 45 36 36 45
Graszaad, westerwolds  110 100 80 80 105
Graszaad, Italiaans 130 120 96 96 125
Graszaad, overig  90 80 64 64 85
Graszaad, overig, volgteelt  45 45 36 36 45
Graszoden 340 340 272 272 340
Bron RVO - stikstofgebruiksnormen

¹⁰ Zandgronden in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe
¹¹ Zandgronden in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland
¹² Zandgronden in de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht
¹³ Zandgronden in de provincies Limburg en Noord-Brabant

Datum toediening dierlijke mest 

De datum voor het uitrijden van drijfmest is veranderd.
Voor bouwland: tussen 16 februari en 15 september mag u drijfmest uitrijden. (Drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland mag op alle grondsoorten worden aangewend tot 1 september als uiterlijk 31 augustus van hetzelfde jaar een groenbemester wordt geteeld of in het aansluitende najaar bollen worden geplant.)
Voor grasland: tussen 16 februari en 31 augustus mag u drijfmest uitrijden.

Kijk hier voor de volledige pdf van het mestbeleid 2022 - stikstof landbouwgrond van rvo.nl.