DSV BUFFER & BRAAK 2

PDF DATASHEET

Profiel

DSV Buffer en Braak 2 is een speciaal samengesteld bloemen- en kruidenmengsel dat ingezet kan worden als akkerrand of bufferstrook. Dit mengsel bevat inheemse plantensoorten zonder gras en brassica’s. Het mengsel is meerjarig en beproefd in Nederland. Soortenrijk mengsel met maar liefst 13 verschillende bloeiers die nuttige insecten aantrekken zoals vlinders, hommels en bijen. Naast het nut voor flora en fauna is dit mengsel een lust voor het oog en geeft een positief imago aan land- en akkerbouw.

  • Inheemse soorten zonder gras en brassica’s
  • Meerjarig mengsel, beproefd in Nederland
  • Past bij akkerranden en bufferstroken
  • Soortenrijk met veel bloeiers die nuttige insecten aantrekken

Componenten

boekweit, vlas, zonnebloem, zomerwikken, bladrammenas, gele mosterd, facelia, inkarnaat klaver, witte klaver, rode klaver, smalle weegbree, rolklaver, Cichorei
boekweit, vlas, zonnebloem, zomerwikken, bladrammenas, gele mosterd, facelia, inkarnaat klaver, witte klaver, rode klaver, smalle weegbree, rolklaver, Cichorei

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 10 kg/ha
Zaaitijdstip eind maart tot begin mei
Zaaihoeveelheid 10 kg/ha
Zaaitijdstip eind maart tot begin mei

Afbeeldingen