TERRALIFE® - LANDSBERGER GEMENGE

PDF DATASHEET

Profiel

Dit mengsel wordt gebruikt voor voederdoeleinden én voor groenbemesting. Landsberger Gemenge is een product dat 100 jaar geleden door DSV is ontwikkeld en nog steeds op de markt is. In 1923 was kunstmest nog nauwelijks beschikbaar en werd de bodemvruchtbaarheid bevorderd met dit mengsel van Italiaans raaigras, wikken en inkarnaatklaver dat ook veel ruwvoer opleverde. Na 100 jaar is de samenstelling in soorten nog altijd ongewijzigd, alhoewel de gebruikte rassen wel productiever zijn geworden. Landsberger Gemenge is een begrip voor boeren in veel Europese landen

 

  • Hoog opbrengend tussengewas met veel eiwit en hoge voederwaarde
  • Stikstofbinding door zowel inkarnaatklaver als wikken
  • Kan ook als onderzaai in mais worden toegepast
  • Betere verkruimeling van bodem met meer regenwormen

Componenten

30% inkarnaatklaver
50% Italiaans raaigras
20% winterwikken
30% inkarnaatklaver
50% Italiaans raaigras
20% winterwikken

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 50 - 70 kg/ha 70 kg/ha bij voederwinning | Optimale uitzaai tot eind september
Onderzaaien 15 - 20 kg/ha onderzaai in mais
Zaaitijdstip eind april tot eind september als onderzaai in mais voor het sluiten van de rijen
Zaaihoeveelheid 50 - 70 kg/ha 70 kg/ha bij voederwinning | Optimale uitzaai tot eind september
Onderzaaien 15 - 20 kg/ha onderzaai in mais
Zaaitijdstip eind april tot eind september als onderzaai in mais voor het sluiten van de rijen

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.