Profiel

Het winterkoolzaadras Daktari wordt beproefd op de EU rassenlijst. Dit ras is een opbrengstwinnaar in Duitsland: direct uit de waardetesten  werd dit het meest productieve ras met een zeer stabiele opbrengst. Nu ook beschikbaar in Nederland.

 

Dit seizoen hebben we de volgende ontsmettingen voor Daktari beschikbaar:

Daktari ontsmet met Scenic Gold (werkt tegen veel bodemschimmels)
Daktari ontsmet met Scenic Gold en Lumiposa (werkt tegen veel bodemschimmels en enkele insecten)

Zaaitijdstip

Vanaf 15 augustus tot 1ste helft september

 

Zaaihoeveelheid (kiemkrachtige zaden per m²)

Vroege zaai (15 aug-24 aug): 35-40 kiemkrachtige zaden per m² *

Normale zaai: (24 aug-1 sept): 40-45 kiemkrachtige zaden per m²*

Late zaai: (2 sept- 8-sep): 40-45 kiemkrachtige zaden per m²*

*1 eenheid bevat 1.500.000 kiemkrachtige zaden.
Afhankelijk van het duizendkorrelgewicht weegt 1 eenheid gemiddeld 10 kg

  • Opbrengstwinnaar in Duitsland
  • Stabiele opbrenger
  • Zeer gezond ras
  • Goede beginontwikkeling in de herfst
  • Sterke voorjaarsgroeier
  • Geschikt voor laat zaaien
  • Vroeg tot midden afrijpend

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.