TERRALIFE® - BETASOLA

PDF DATASHEET

Profiel

TerraLife® BetaSola is ontwikkeld voor intensieve bouwplannen met veel bieten en aardappelen. Als er diverse schadelijke aaltjes voorkomen is het lastig om met één groenbemester alle aaltjes te reduceren. Met TerraLife BetaSola kiezen we voor een gemengde aanpak.
 

Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten met verschillende exudaten die het bodemleven breed stimuleren. Extra organische stof stimuleert het bodemleven en verbetert de bodemweerbaarheid. De impact van parasitaire aaltjes wordt gereduceerd.

  • Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten met verschillende exudaten die het bodemleven breed stimuleren. Extra organische stof stimuleert het bodemleven.
  • Bladrammenassen met hoge resistentie tegen bietencystenalen en chitwoodi aaltjes.
  • Japanse haver met werking op pratylenchus penetrans.
  • Zomerwikken die gunstige bodembacteriën stimuleren.
  • Alexandrijnse klaver voor N-binding en mycorrhizavorming.
  • Niger voor doorworteling van de bovenlaag

Componenten

49% vlinderbloemigen
26% kruisbloemigen
Japanse haver, niger, zomerwikken, alexandrijnse klaver, bladrammenas
49% vlinderbloemigen
26% kruisbloemigen
Japanse haver, niger, zomerwikken, alexandrijnse klaver, bladrammenas

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 35 - 45 kg/ha Optimale uitzaai tot eind augustus
Zaaihoeveelheid 35 - 45 kg/ha Optimale uitzaai tot eind augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.