Na de oogst wilt u als teler zo spoedig mogelijk weten wat uw perceel dit jaar opgebracht heeft. Omdat de analyses vaak laat binnen komen duurt het even voordat u de afrekening binnen krijgt. Om alvast een inschatting te kunnen maken wat uw perceel heeft opgebracht ziet u hieronder een voorbeeld afrekening. Met deze gegevens kunt u een schatting maken van uw daadwerkelijke afrekening.
Voorbeeld afrekening
Aangeleverd kg droog zaad10.000
Afval percentage 12%
Gewicht schoon zaad8.800
Prijs per 100 kg (€)€ 135,00
Afrekening voor kosten (€)€ 11.880,00
Schoningskosten (€) € 830,00
Monstername (€)€ 85,00
Analyse onderzoek (€)€ 120,95
Kisten bijdrage (€)€ 172,50
Bijdrage graszaadonderzoek€ 39,75
Totale kosten (€)€1.248,20
Door u te ontvangen (€) €10.631,80