EUROGRASS BERMEN DIVERS

PDF DATASHEET

Profiel

Een nauwkeurig samengesteld bermenmengsel bestaande uit inheemse soorten die samen een sterke, standvastige zode vormen en biodiversiteit verhogend werken.

  • Behoeft weinig onderhoud
  • Vermogen om ondergronds voor eigen stikstofhuishouding te zorgen
  • Smalle weegbree en witte klaver in bloeiperiode extra aantrekkelijk voor diverse insecten; o.a. bijen, hommels en vlinders

Componenten

40% Hardzwenkgras
30% Roodzwenk forse uitlopers
20% Gewoon roodzwenkgras
5% Gewoon struisgras
4% witte klaver
1% smalle weegbree

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

40% Hardzwenkgras
30% Roodzwenk forse uitlopers
20% Gewoon roodzwenkgras
5% Gewoon struisgras
4% witte klaver
1% smalle weegbree

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Zaaitype

Nieuw zaaien, Doorzaaien
Nieuw zaaien, Doorzaaien

Gebruiksdoel

Langs wegen
+ + +
Langs wegen
+ + +

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 125 kg/ha
Doorzaai 100 kg/ha
Gebruik Bee Happy
Zaaihoeveelheid 125 kg/ha
Doorzaai 100 kg/ha
Gebruik Bee Happy

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.