COUNTRY MULTILIFE 14

PDF DATASHEET

Profiel

Kruidenrijk mengsel geschikt voor maaien. Hoge opbrengst en maximale boven- en ondergrondse biodiversiteit.

  • Verbetert de bodemstructuur door diverse wortelpatronen
  • Veel opbrengst ten opzichte van 100% Engels raaigras
  • Breed aanpassingsvermogen door veel verschillende componenten
  • Maximale biodiversiteit, goed voor koe en omgeving

Componenten

70% Engels raaigras, Timothee, Kropaar, Beemdlangbloem, Rietzwenkgras, Italiaans raaigras
22% rode klaver, witte klaver, luzerne, esparcette
8% Cichorei, smalle weegbree, wilde peen, karwij
70% Engels raaigras, Timothee, Kropaar, Beemdlangbloem, Rietzwenkgras, Italiaans raaigras
22% rode klaver, witte klaver, luzerne, esparcette
8% Cichorei, smalle weegbree, wilde peen, karwij

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 40 kg/ha Ondiep zaaien (0,5 cm)
Zaaitijdstip begin april tot eind september
Zaaihoeveelheid 40 kg/ha Ondiep zaaien (0,5 cm)
Zaaitijdstip begin april tot eind september

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.