EUROGRASS LAANBOOM

PDF DATASHEET

Profiel

EUROGRASS Laanboom is een graszaadmengsel dat speciaal geschikt is voor inzaai van grasstroken tussen laanbomen en is dé keuze als het aankomt op toekomstige bomen- en struikenteelt. Engels raaigras zorgt voor een snelle beginontwikkeling, zodat er na zaai snel een gesloten zode ontstaat. Door de snelle vestiging is er minder uitspoeling en sneller concurrentie tegen ongewenste grassen en onkruiden. Het mengsel zal niet concurreren voor water- en voedingsstoffen.  Veldbeemd zorgt voor een sterke zode die goed te betreden of met machines te berijden is. Ook zorgt veldbeemd door middel van ondergrondse uitlopers (rhizomen) voor een snel herstel van open plekken. Zo blijft de grasstrook mooi gesloten en krijgen onkruiden geen kans. De wintervastheid van veldbeemd is ook nog eens zeer groot. Roodzwenk zorgt voor een fijne dichte zode en kan zeer goed schaduw verdragen. Daarnaast heeft roodzwenk weinig bemesting nodig om te groeien. EUROGRASS Laanboom vormt een ideale ondergrond als draagkracht voor machines en zorgt  daarnaast voor een goede uitstraling van de percelen. Kortom een groene teelt, zonder derving in groei en of opbrengst van uw teelt.

  • Ideale ondergrond als draagkracht voor machines
  • Goede uitstraling langs de percelen
  • Weinig concurrentie van ongewenste grassen en onkruiden
  • Weinig concurrentie voor voedingsstoffen met de hoofdteelt

Componenten

10% Engels raaigras (grasveldtype)
45% Veldbeemd
45% Gewoon roodzwenkgras

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

10% Engels raaigras (grasveldtype)
45% Veldbeemd
45% Gewoon roodzwenkgras

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Gebruiksdoel

Onder bomen
+ + +

Onder laanbomen, fruitbomen, stamrozen, etc.

Onder bomen
+ + +

Onder laanbomen, fruitbomen, stamrozen, etc.

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 100 kg/ha
Zaaihoeveelheid 100 kg/ha

Afbeeldingen

Eigenschappen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.