Over het DSV TerraLife® programma: intelligente groenbemestermengsels

Met het TerraLife® programma bieden wij soortenrijke groenbemesters die stikstof kunnen binden en de nutriënten in de bodem beter benutten. De positieve werking van de soortenrijke mengsels is wetenschappelijk bewezen. Hier ligt een groot potentieel dat de landbouw kan benutten om een hoogwaardige opbrengst te halen en de bodemvruchtbaarheid te bevorderen. Met intelligente groenbemestermengsels verbinden we de hoofdteelten en kunnen we kringlopen sluiten.

TERRALIFE® - BETAMAXX TR

 • Past zeer goed na een vroegruimend gewas
 • Geschikt op bedrijven die mulchen en directzaai van bieten toepassen in het voorjaar
 • Met Deeptill TR bladrammenas om een lichte ploegzool te doorgronden en zuurstof in de bodem te brengen

TERRALIFE® - N-FIXX 50

 • Zeer vorstgevoelig
 • Goede stikstofbinding
 • Bij-vriendelijk

TERRALIFE® - BETASOLA

 • Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten met verschillende exudaten die het bodemleven breed stimuleren. Extra organische stof stimuleert het bodemleven en verbetert de bo
 • Bladrammenassen met hoge resistentie tegen bietencystenalen en chitwoodi aaltjes.
 • Japanse haver met werking op pratylenchus penetrans.

TERRALIFE® - LANDSBERGER GEMENGE

 • Hoog opbrengend tussengewas met veel eiwit en hoge voederwaarde
 • Stikstofbinding door zowel inkarnaatklaver als wikken
 • Kan ook als onderzaai in mais worden toegepast

TERRALIFE® - SOLARIGOL TR

 • De andere plantensoorten in het mengsel dienen voor een snelle bedekking en intensieve doorworteling
 • Naast een goede beworteling ook een flinke bovengrondse biomassa
 • Vlinderbloemigen zorgen voor stikstof-productie, goede humusopbouw en mineralenbinding. Wikken stimuleren bovendien anti-pathogene bodembacteriën. Vlas verbetert de beschikbaarheid van silic

TERRALIFE® - VITAMAXX TR

 • Past goed als er iets later gezaaid wordt
 • Geschikt op bedrijven die mulchen en directzaai toepassen
 • Met bladrammenas Deeptill TR om een lichte ploegzool te doorgronden en zuurstof in de bodem te brengen

TERRALIFE® - WARMSEASON

 • Geschikt voor vroege zaai, vertraagde bloei
 • Ook voor drogere omstandigheden
 • Veel biomassa

TERRALIFE® SOILPROTECT

Winterhard basismengsel

 • Voor langdurige begroening met levende wortels tot aan de hoofdteelt.
 • Voor winterharde vergroening. Past bij de eco-regeling groenbedekking tot 1 maart in het GLB.
 • Kan toegevoegd worden aan TerraLife N-Fixx 50 of TerraLife SolaRigol TR voor extra winterhardheid.

TERRALIFE® SOLANUMPRO

Voor onderzaai in aardappelen

 • Sturing van temperatuur in de aardappelrug
 • Stimulering van het bodemleven
 • Versterkt de vitaliteit van aardappelplanten