TerraLife® - rendabel vergroenen

TerraLife® is de bouwsteen om vergroening en bodemweerbaarheid met elkaar te verbinden. Door goedgekeurde TerraLife® groenbemestermengsels te telen kunt u voldoen aan de vergroeningseisen.

Tegelijkertijd wordt uw bodem verrijkt en het bodemleven gestimuleerd. Ons TerraLife® concept bevat mengsels met een veelvoud van soorten die allemaal een specifieke bijdrage leveren in de bodem. De mengsels zijn door jarenlange ervaring uitgebalanceerd zodat de verzaaibaarheid goed is en alle componenten tot hun recht komen. 
 

Voor de nieuwste TerraLife® groenbemestersbrochure 2022 klikt u HIER.

TERRALIFE® - BETAMAXX TR

GLB vergroeningsmengsel

 • Past zeer goed na een vroegruimend gewas
 • Geschikt op bedrijven die mulchen en directzaai van bieten toepassen in het voorjaar
 • Met Deeptill TR bladrammenas om een lichte ploegzool te doorgronden en zuurstof in de bodem te brengen

TERRALIFE® - N-FIXX 50

GLB vergroeningsmengsel

 • Zeer vorstgevoelig
 • Goede stikstofbinding
 • Bij-vriendelijk

TERRALIFE® - BETASOLA

GLB vergroeningsmengsel

 • Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten met verschillende exudaten die het bodemleven breed stimuleren. Extra organische stof stimuleert het bodemleven en verbetert de bo
 • Bladrammenassen met hoge resistentie tegen bietencystenalen en chitwoodi aaltjes.
 • Japanse haver met werking op pratylenchus penetrans.

TERRALIFE® - LANDSBERGER GEMENGE

GLB vergroeningsmengsel

 • Hoog opbrengend tussengewas met veel eiwit en hoge voederwaarde
 • Stikstofbinding door zowel inkarnaatklaver als wikken
 • Kan ook als onderzaai in mais worden toegepast

TERRALIFE® - SOLARIGOL TR

GLB vergroeningsmengsel

 • De andere plantensoorten in het mengsel dienen voor een snelle bedekking en intensieve doorworteling
 • Naast een goede beworteling ook een flinke bovengrondse biomassa
 • Vlinderbloemigen zorgen voor stikstof-productie, goede humusopbouw en mineralenbinding. Wikken stimuleren bovendien anti-pathogene bodembacteriën. Vlas verbetert de beschikbaarheid van silic

TERRALIFE® - VITAMAXX TR

GLB vergroeningsmengsel

 • Past goed als er iets later gezaaid wordt
 • Geschikt op bedrijven die mulchen en directzaai toepassen
 • Met bladrammenas Deeptill TR om een lichte ploegzool te doorgronden en zuurstof in de bodem te brengen

TERRALIFE® - WARMSEASON

GLB vergroeningsmengsel

 • Geschikt voor vroege zaai, vertraagde bloei
 • Ook voor drogere omstandigheden
 • Veel biomassa