TERRALIFE® - WARMSEASON

PDF DATASHEET

Profiel

TerraLife® WarmSeason is ideaal na vroegruimende gewassen. De speciaal geselecteerde componenten tolereren warme omstandigheden en hebben een lange vegetatieve periode waardoor de kans op zaadvorming afneemt. Vroege zaai zorgt voor veel wortelgroei en door veel fotosynthese wordt de productie van wortelexudaten gemaximaliseerd. Vlas en zomerwikken doorwortelen diep terwijl sorghum ook mycorrhizavorming stimuleert.

  • Geschikt voor vroege zaai, vertraagde bloei
  • Ook voor drogere omstandigheden
  • Veel biomassa

Componenten

36% vlinderbloemigen
2% kruisbloemigen
alexandrijnse klaver, zomerwikken, Ethiopische mosterd, niger, vlas, Sorghum
36% vlinderbloemigen
2% kruisbloemigen
alexandrijnse klaver, zomerwikken, Ethiopische mosterd, niger, vlas, Sorghum

Zaaiadvies

Inzaai 30 - 40 kg/ha Voor vergroening > 30 kg/ha
Uitzaai Begin juli tot 20. juli
Inzaai 30 - 40 kg/ha Voor vergroening > 30 kg/ha
Uitzaai Begin juli tot 20. juli

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.