Perceelkeuze

Percelen voor de teelt van roodzwenk moeten vrij zijn van raaigras opslag, Vulpia, kweek en duist. Binnen 50 meter van het perceel mag geen ander ras Roodzwenk staan.
Zaai bij voorkeur onder dekvrucht of vóór 15 augustus en gebruik circa 10 kg zaad per ha. Zorg voor een vast en vlak zaaibed en druk dit na het zaaien aan. De beste dekvruchten zijn: erwten, vlas, tarwe en gerst.
Geef in het najaar 60 kg N en strooi in maart bij een gemiddelde bodemvoorraad 70 kg N. De fosfaat- en kalibehoefte is gelijk aan die van granen. Over het algemeen is de bodemvoorraad voldoende.
Spuit in het najaar of voorjaar een combinatie van Primus/Primstar en Fox of Starane tegen veelknopigen, klein kruiskruid, ereprijs, paarse dovenetel, distels, kamille e.a.
Controleer tijdens het groeiseizoen regelmatig op verkeerde grassen. Vermenging met ruwbeemd, straatgras, Vulpia, duist, kweek en opslag van Raaigrassen kan leiden tot kwaliteitsverlies. Bestrijd ruwbeemd, straatgras en opslag van Raaigrassen met Hussar. Verwijder plaatselijk voorkomende duist, kweek of Vulpia eventueel handmatig. Let ook op de aanwezigheid van wilde haver en verwijder aanwezige planten met de hand.
Een (overwegend) staand gewas kunt u van stam dorsen. Voormaaien wordt aangeraden bij veel kans op wind of bij een zwaar gewas. Na 4-5 dagen dorsen.