SORGHUM-MAIS MIX

PDF DATASHEET

Profiel

Een mengteelt is mogelijk maar vergt wel extra aandacht. Het teeltmanagement is dan afgestemd op sorghum.

  • Minder gevoelig voor droogte
  • Lage nitraatuitspoeling
  • Combinatie van opbrengst, zetmeel en structuur

Componenten

74% Bovital
26% Jakleen
74% Bovital
26% Jakleen

Zaaiadvies

Inzaai 170.000 planten/ha
Uitzaai Begin mei tot eind mei
Inzaai 170.000 planten/ha
Uitzaai Begin mei tot eind mei

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.