SORGHUM-MAIS MIX

PDF DATASHEET

Profiel

Een mengteelt van sorghum en mais zorgt voor een hoge opbrengst, veel zetmeel en goede droogtetolerantie. Daarnaast kan het worden ingezet als verplicht rustgewas op zand- en lössgrond. Hiervoor dient er ten minste twee derde sorghum aanwezig te zijn op het perceel. Raadpleeg voor de actuele wet- en regelgeving www.rvo.nl.

De sorghumzaden zijn gepilleerd waardoor de Sorghum-Mais Mix met een maiszaaier gezaaid kan worden. De mais- en sorghumzaden zijn ontsmet met Redigo M tegen bodem- en kiemschimmels.

Opbrengstpotentie
20 ton drogestof/ha

  • Minder gevoelig voor droogte
  • Lage nitraatuitspoeling
  • Combinatie van opbrengst, droogtetolerantie, zetmeel en structuur

Componenten

74% Bovital
26% Jakleen
74% Bovital
26% Jakleen

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 170.000 planten/ha
Zaaitijdstip begin mei tot eind mei
Zaaihoeveelheid 170.000 planten/ha
Zaaitijdstip begin mei tot eind mei

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.