Hardzwenkgras is zeer fijnbladig. Het kan zeer goed tegen droogte en is een trage groeier. Hardzwenkgras dient op een extensieve wijze te worden onderhouden.

MENTOR

Hardzwenkgras

  • Grasgids gazon
  • Bladkleur M
  • Hoge droogtetolerantie