TERRALIFE®-LEGUFIT ECO

PDF DATASHEET

Profiel

Soortenrijk mengsels met een snelle bovengrondse ontwikkeling (niger en Japanse haver) in combinatie met ondiepe en diepe intensieve doorworteling. Goede onkruidonderdrukking. Het aandeel vlinderbloemigen is 0 %; daarom uitstekend geschikt als groenbemestervoorvrucht voor de teelt van “grote vlinderbloemigen” als erwten, bonen , wikken of lupinen. 

Japanse haver en facelia zijn matig gevoelig voor vorst, vlas is nog gevoeliger en niger kan helemaal niet tegen vorst.

  • Is vorstgevoelig en vriest makkelijk af
  • Geschikt voor de teelt van grote "vlinderbloemigen" als erwten, bonen, wikken of lupinen.
  • Soortenrijk

Componenten

0% vlinderbloemigen
6% kruisbloemigen
Japanse haver, vlas, facelia, zonnebloem, niger
0% vlinderbloemigen
6% kruisbloemigen
Japanse haver, vlas, facelia, zonnebloem, niger

Zaaiadvies

Inzaai 30 - 40 kg/ha
Uitzaai 15. juli tot 20. augustus
Inzaai 30 - 40 kg/ha
Uitzaai 15. juli tot 20. augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.