Kweken en onderzoek

Bij DSV vinden veredelingsactiviteiten plaats in diverse gewassen, zoals bijvoorbeeld grassen, granen en koolzaad. Er wordt gebruik gemaakt van een internationaal veredelings- en beproevingsnetwerk.
Vanuit DSV zaden Nederland wordt veel aandacht besteed aan de veredeling van grassen. Ondersteunend onderzoek en selectiewerk voor grassen vindt plaats in Asendorf (Duitsland), Aston le Walls (Verenigd Koninkrijk) en Les Rosiers (Frankrijk). Dit biedt inzicht in de gebruikswaarde onder uiteenlopende bodem- en klimaatomstandigheden. De eindafnemer is hierdoor verzekerd van producten die optimaal zijn afgestemd op zijn wensen.

Kwaliteit is onze kracht

DSV zaden Nederland staat voor een totaal visie op kwaliteit en toegevoegde waarde. Kwaliteit is onze kracht. Dat ziet u terug in rassen en grasmengsels voor veehouderij, sport, recreatie en groenvoorziening. Maar ook in onze groenbemesters, granen, koolzaad en mais. En in concrete adviezen en diensten om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dat laatste blijft ons uitgangspunt. Wij hopen dat u dit herkent en dat wij u nog vele jaren van dienst mogen zijn.