Profiel

Gezond luzerne ras met goede wintervastheid

  • Hoog eiwitgehalte
  • Hoge resistentie tegen Verticillium (verwelkingsziekte)
  • Hoge resistentie tegen Fusarium
  • Goede wintervastheid
  • Snelle voorjaarsontwikkeling

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 10/2022, wijzigingen voorbehouden.