Bladrogge

Bladrogge kan geteeld worden als voedsel voor vee of als groenbemester voor het verbeteren van de bodemkwaliteit.

BONFIRE

Bladrogge

  • Hoog opbrengend wintergewas met meerdere toepassingen
  • Geschikt als vanggewas na mais
  • Geschikt voor voederwinning