Profiel

  • Bladkleur L

Gazon

Standvastigheid 6.6
Zodedichtheid 7.3
Resistentie tegen voetrot in de winter 8.3
Resistentie tegen rooddraad 7
Verkleuring in de winter 7.2
Verkleuring bij droogte 7

Grasgids 2021

Standvastigheid 6.6
Zodedichtheid 7.3
Resistentie tegen voetrot in de winter 8.3
Resistentie tegen rooddraad 7
Verkleuring in de winter 7.2
Verkleuring bij droogte 7

Grasgids 2021

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.