Japanse haver

Japanse haver, ook wel bekend als havergras (Avena sativa), is een gewas dat vaak wordt gebruikt als groenbemester. Het is een snelgroeiend gewas dat veel organisch materiaal produceert en dat gemakkelijk te zaaien en te onderhouden is.

Als groenbemester wordt Japanse haver gezaaid om de bodemstructuur en vruchtbaarheid te verbeteren, onkruid te onderdrukken en de bodemerosie te verminderen. Het gewas heeft een diep wortelstelsel dat de bodemstructuur kan verbeteren en voedingsstoffen kan opnemen die anders verloren zouden gaan.

Als de Japanse haver volgroeid is, kan het worden gemaaid en als mulch op het land worden achtergelaten. Dit organische materiaal kan de bodemstructuur verbeteren, de waterretentie verhogen en de groei van nuttige bodemorganismen bevorderen.

Kortom, Japanse haver is een nuttige groenbemester die kan bijdragen aan een gezonde en vruchtbare bodem in de landbouw.

Japanse haver is geen waardplant voor het pratylenchus penetrans aaltje en kan veel organische stof produceren, ook bij latere zaai.
De kenmerken van Japanse haver zijn:
 
  • Snelle begintontwikkeling
  • Lang en massaal voor opbouw organische stof
  • Geen waardplant voor pratylenchus penetrans aaltjes
  • Weinig gevoelig voor gerstevergelingsvirus en meeldauw
  • Zeer geschikt als vanggewas na mais, legt veel N vast bij inzaai vóór 1 oktober maar verteert vlot in het voorjaar zodat de N weer tijdig beschikbaar komt voor het hoofdgewas.

Bekijk onze rassen:

GIRAFFE

Snelle groei en massaal

Japanse haver

  • Goede onkruidonderdrukking
  • Geschikt voor laat inzaaien
  • Weinig gevoelig voor gerstevergelingsvirus

PANACHE

De allrounder

Japanse haver

  • Vermindert pratylenchus penetrans aaltjes