TERRALIFE®-SOLANUM TR ECO

PDF DATASHEET

Profiel

Zeer veelzijdig mengsel met 12 componenten (65% vlinderbloemigen). De componenten zijn harmonisch op elkaar afgestemd waarbij ze elkaar versterken zowel boven- als ondergronds.

  • De componenten versterken elkaar zowel bovengronds als ondergronds
  • Speciaal geschikt vóór aardappelen maar ook vóór graan of mais
  • Verbetert de structuur van de bodem
  • Bindt stiktof uit de lucht

Componenten

70% vlinderbloemigen
0% kruisbloemigen
erwten, zomerwikken, lupine, serradella, alexandrijnse klaver, bastaard klaver, niger, Japanse haver, bladrammenas, bladrammenas Deeptill TR, zonnebloem, vlas
70% vlinderbloemigen
0% kruisbloemigen
erwten, zomerwikken, lupine, serradella, alexandrijnse klaver, bastaard klaver, niger, Japanse haver, bladrammenas, bladrammenas Deeptill TR, zonnebloem, vlas

Zaaiadvies

Inzaai 50 kg/ha
Uitzaai 15. juli tot 20. augustus
Inzaai 50 kg/ha
Uitzaai 15. juli tot 20. augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.