TERRALIFE® - N-FIXX 50

PDF DATASHEET

Profiel

TerraLife® N-Fixx 50 is een goed gebalanceerd soortenrijk mengsel. Het is een vorstgevoelig mengsel dat makkelijk slijt in de winter. Door de beworteling van de sorghum en de facelia heeft deze een positief effect op de bodemstructuur en kan het veel organische stof opbouwen. Ook is het een bij-vriendelijk mengsel door de aanwezige bloemen. (Zonnebloem, facelia) TerraLife® N-Fixx 50 zorgt voor een snelle bodembedekking wat bevorderlijk is voor de onkruidonderdrukking.

TerraLife® N-Fixx 50 is door zijn vorstgevoeligheid en humusvormend effect uitermate geschikt in een NKG teeltsysteem. De componenten sterven af in de winter waardoor een bespuiting of een extra bewerking in het voorjaar veelal niet nodig is. Een bewerking met een messenwals in de winter versnelt de vertering. Het mengsel wordt al langer succesvol ingezet in Duitsland.

  • Zeer vorstgevoelig
  • Goede stikstofbinding
  • Bij-vriendelijk
  • Geschikt in veel bouwplannen
  • Passend in een NKG teeltsysteem

Componenten

72.5% vlinderbloemigen
0% kruisbloemigen
alexandrijnse klaver, erwten, vlas, facelia, niger, zonnebloem, Sorghum, zomerwikken, Perzische klaver
72.5% vlinderbloemigen
0% kruisbloemigen
alexandrijnse klaver, erwten, vlas, facelia, niger, zonnebloem, Sorghum, zomerwikken, Perzische klaver

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 40 - 45 kg/ha
Zaaitijdstip eind juli tot eind augustus
Zaaihoeveelheid 40 - 45 kg/ha
Zaaitijdstip eind juli tot eind augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.