POWER STARCH MIX

PDF DATASHEET

Profiel

In de Power Starch Mix ligt de focus op zetmeel en opbrengst. Daarom zijn in dit mengsel meerdere sorghumrassen met elkaar gecombineerd. De rassen stimuleren elkaar in groei en zorgen voor een langere periode van bestuiving.

Opbrengstpotentie
12 - 15 ton drogestof/ha

  • Hoog zetmeelgehalte
  • Zeer goede opbrengst
  • Efficiënt met water en nutriënten

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 250.000 - 300.000 planten/ha
Zaaitijdstip eind april tot eind mei
Zaaihoeveelheid 250.000 - 300.000 planten/ha
Zaaitijdstip eind april tot eind mei

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.