TERRALIFE® GREEN POWER ORGANIC

PDF DATASHEET

Profiel

Soortenrijk mengsel met 70% vlinderbloemigen waardoor veel stikstof kan worden gebonden. Groeit snel zowel boven- als ondergronds, daardoor is de bodem snel bedekt.

100% biologisch - SKAL gecertificeerd

  • Onkruidonderdrukkend effect door snelle bodembedekking
  • Past goed in bouwplannen met granen, mais, cruciferen en bieten

Componenten

70% vlinderbloemigen
30% kruisbloemigen
alexandrijnse klaver, bastaard klaver, vlas, Perzische klaver, facelia, serradella, Japanse haver
70% vlinderbloemigen
30% kruisbloemigen
alexandrijnse klaver, bastaard klaver, vlas, Perzische klaver, facelia, serradella, Japanse haver

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 30 - 35 kg/ha
Zaaitijdstip 15. juli tot 20. augustus
Zaaihoeveelheid 30 - 35 kg/ha
Zaaitijdstip 15. juli tot 20. augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.