EUROGRASS BERMENSPECIAAL

PDF DATASHEET

Profiel

Extreem snelle vestiging daardoor een goede onkruidonderdrukking en gaat het erosie tegen. Na vestiging kan dit mengsel goed tegen droogte en behoeft weinig bemesting en maaibeurten.

  • Kan goed tegen droogte en weinig bemesting
  • Goede onkruidonderdrukking
  • Weinig maaien

Componenten

50% Roodzwenk forse uitlopers
10% Gewoon roodzwenkgras
15% Westerwolds raaigras
5% Gewoon struisgras
20% Veldbeemd

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

50% Roodzwenk forse uitlopers
10% Gewoon roodzwenkgras
15% Westerwolds raaigras
5% Gewoon struisgras
20% Veldbeemd

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Zaaitype

Nieuw zaaien
Nieuw zaaien

Gebruiksdoel

Langs wegen
+ + +

Bermen waar zeer snelle vestiging gewenst is om erosie te voorkomen

Langs wegen
+ + +

Bermen waar zeer snelle vestiging gewenst is om erosie te voorkomen

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 100 - 125 kg/ha
Zaaihoeveelheid 100 - 125 kg/ha

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.