BRANDENBURGER BIJENWEIDE

PDF DATASHEET

Profiel

Speciaal ontwikkeld voor het stimuleren en voeden van insecten. Aanbevolen door experts in Duitsland. 

  • Akkerrandenmengsel geschikt voor braak met drachtplanten
  • Snelle beginontwikkeling en daardoor onkruidonderdrukkend
  • Verhoogt de biodiversiteit boven- en ondergronds

Componenten

facelia, serradella, gele mosterd, boekweit, bladrammenas, zomerwikken, komkommerkruid, rode klaver, Perzische klaver, alexandrijnse klaver, zonnebloem, inkarnaatklaver
facelia, serradella, gele mosterd, boekweit, bladrammenas, zomerwikken, komkommerkruid, rode klaver, Perzische klaver, alexandrijnse klaver, zonnebloem, inkarnaatklaver

Aanvullende informatie

Een bloemmengsel dat geschikt is voor de vergroeningsmaatregel braak met drachtplanten. Om hiervoor in aanmerking te komen met voldaan worden aan de volgende voorwaarden: Er moeten minimaal drie soorten toegestane drachtplanten in het mengsel zitten De grond moet minimaal 6 maanden braak blijven liggen in de periode van 15 maart tot en met 15 november. Op de eerste dag van de 6 maanden moet het mengsel ingezaaid zijn. Van mei tot en met augustus moet er minimaal 1 soort van de drachtplanten in bloei staan.
Een bloemmengsel dat geschikt is voor de vergroeningsmaatregel braak met drachtplanten. Om hiervoor in aanmerking te komen met voldaan worden aan de volgende voorwaarden: Er moeten minimaal drie soorten toegestane drachtplanten in het mengsel zitten De grond moet minimaal 6 maanden braak blijven liggen in de periode van 15 maart tot en met 15 november. Op de eerste dag van de 6 maanden moet het mengsel ingezaaid zijn. Van mei tot en met augustus moet er minimaal 1 soort van de drachtplanten in bloei staan.

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 15 kg/ha Optimale uitzaai: april, mei
Zaaihoeveelheid 15 kg/ha Optimale uitzaai: april, mei

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 03/2022, wijzigingen voorbehouden.