Marktinformatie februari 2023

Inmiddels is de oorlog in de Oekraïne geen nieuws meer en lijkt het erop dat we dit als een vaststaand feit moeten gaan beschouwen. Vele ontwikkelingen over de wereld volgen elkaar in rap tempo op (aardbeving in Turkije en Syrië, droogte in Zuid-Amerika, klimaatactivisme etc.) en alle markten reageren vervolgens hierop. Vooral de granenmarkt lijkt het hoge niveau vast te houden, mede gevoed door genoemde berichtgevingen.

De grassenmarkt is inmiddels in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. We kijken terug op een geslaagde oogst 2022 in Europa en ook in Noord-Amerika. De voorraden zijn op een goed niveau en na een wat tegenvallende markt zijn inmiddels de productieniveaus voor 2023 en 2024 naar beneden bijgesteld. Dit is belangrijk, omdat we door deze maatregel het prijsniveau voor grassen in de benen kunnen houden.

Graszaadproductie

Op globaal niveau kan men stellen dat het lastig is om graszaadproducties aan te leggen vanwege de sterke positie van concurrerende (markt)gewassen. Desalniettemin hebben veel bedrijven omwille van de hogere vraag relatief veel producties aangelegd voor oogst 2021 en oogst 2022. Nu dat de vraag wat afneemt zullen eerst deze voorraden af moeten vloeien, derhalve zal het productieniveau voor 2023 en 2024 op een lager niveau liggen.

Wij zijn er ons van bewust dat de positie van graszaadteelt in uw bouwplan kritisch bekeken wordt en deze met bijvoorbeeld de graanteelt vergeleken wordt. Zoals gewoonlijk profiteren onze graszaadtelers mee van de inkomsten van de grasverkopen De prijzen liggen op dit moment (historisch gezien) op een hoog niveau, maar in vergelijking tot de pieken die we op de granenmarkt zien zijn we er nog niet. Wij werken er hard aan om onze klanten voor te lichten en mee te nemen in het belang van een hoger prijsniveau van graszaad in zijn algemeen.

Voedergras:

De verkopen in het najaar 2022 waren volgens plan. De herfst bood goede omstandigheden om weiland te repareren of om na de maisteelt nog gras in te zaaien. De markt voor Engels raaigras is stabiel, er is echter nog geen sprake van tekorten waardoor een significante prijsverhoging zich nog lastig laat doorvoeren.

In Italiaans raaigras is er minder handel gedreven, Westerwolds raaigras loopt veel beter en hier laten de prijzen een trend naar boven zien. We hebben veel vraag naar Westerwolds vanuit Zuid-Europa waar de droge zomer zijn sporen naliet. Boeren kunnen daar met een tussenteelt van Westerwolds hun grasvoorraden aanvullen.

Gazon:

De afzet loopt achter, dit geldt voor alle grassoorten. De Coron-situatie heeft ertoe geleid dat in 2020, 2021 en 2022 over de hele wereld veel gazongras is verkocht. De situatie lijkt zich nu te normaliseren en hierop dient iedereen zich weer opnieuw in te stellen.

In Nederland telen we voornamelijk hoog kwalitatieve rassen, deze blijken minder gevoelig voor de hierboven beschreven situatie. Veel van ons materiaal komt terecht in de professionele sector (sportparken, landschapsbeheer). Het heeft er alle schijn van dat in dit segment de markt zich wat stabieler gedraagt.