BLOEIPARADIJS LIPPSTADT

PDF DATASHEET

Profiel


Het bloemrijke mengsel zorgt voor een prachtig bloeiend landschap. Bloeiparadijs Lippstadt is een bewezen mengsel als bijen- en vlinderweide. De samenstelling bestaat uit soorten met verschillende bloeitijd om een zo lang mogelijke bloeiperiode te bereiken. In het begin zorgen Gele mosterd en Deder voor een snelle start van de bloei na het zaaien. Lupinen en erwten vestigen zich een beetje langzamer en beginnen later in de vegetatie te bloeien. Qua kleur verandert het mengsel van geel naar rood en paars. De klaver zorgt voor een goede bodembedekking en heeft een onderdrukkende werking op onkruid.

Update mei 2022: LET OP - DIT ARTIKEL IS UITVERKOCHT

Alternatieven zijn:
* Bloeiparadijs Nectar
* Brandenburger Bijenweide - deze voldoet ook aan de RVO regeling "braak met drachtplanten"

 

  • Akkerrandenmengsel geschikt voor braak met drachtplanten
  • Langdurige bloeiperiode
  • Snelle start van de bloei

Componenten

100% erwten, lupine, zomerwikken, facelia, zonnebloem, inkarnaat klaver, alexandrijnse klaver, bladrammenas, deder, gele mosterd, korenbloem, klaproos, saffloer
100% erwten, lupine, zomerwikken, facelia, zonnebloem, inkarnaat klaver, alexandrijnse klaver, bladrammenas, deder, gele mosterd, korenbloem, klaproos, saffloer

Aanvullende informatie

Een bloemmengsel dat geschikt is voor de vergroeningsmaatregel braak met drachtplanten. Om hiervoor in aanmerking te komen met voldaan worden aan de volgende voorwaarden: Er moeten minimaal drie soorten toegestane drachtplanten in het mengsel zitten De grond moet minimaal 6 maanden braak blijven liggen in de periode van 15 maart tot en met 15 november. Op de eerste dag van de 6 maanden moet het mengsel ingezaaid zijn. Van mei tot en met augustus moet er minimaal 1 soort van de drachtplanten in bloei staan.
Een bloemmengsel dat geschikt is voor de vergroeningsmaatregel braak met drachtplanten. Om hiervoor in aanmerking te komen met voldaan worden aan de volgende voorwaarden: Er moeten minimaal drie soorten toegestane drachtplanten in het mengsel zitten De grond moet minimaal 6 maanden braak blijven liggen in de periode van 15 maart tot en met 15 november. Op de eerste dag van de 6 maanden moet het mengsel ingezaaid zijn. Van mei tot en met augustus moet er minimaal 1 soort van de drachtplanten in bloei staan.

Zaaiadvies

Inzaai 25 kg/ha Optimale uitzaai: april, mei
Inzaai 25 kg/ha Optimale uitzaai: april, mei

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 03/2022, wijzigingen voorbehouden.