EASYGREEN BLADRAMMENAS MIXEasyGreen

 • Bca2 resistentie tegen bietencysteaaltjes
 • Ook toegestaan als vanggewas na mais
 • Door een snelle beginontwikkeling onkruid onderdrukkend

EASYGREEN CONCEPTONE PLUS

Unieke BCA1 scoreEasyGreen

 • GLB vergroeningsmengsel
 • Hoogste BCA resistentie
 • Snelle beginontwikkeling

EASYGREEN ENGELS RAAIGRAS MIXEasyGreen

 • Tetraploid mengsel met een goede ondergrondse werking
 • GLB vergroeningsmengsel
 • Toegestaan als vanggewas na mais

EASYGREEN GELE MOSTERD MIXEasyGreen

 • Zeer voordelig mengsel
 • Snelle beginontwikkeling ook bij koudere omstandigheden
 • GLB vergroeningsmengsel

EASYGREEN ITALIAANS RAAIGRAS MIXEasyGreen

 • GLB vergroeningsmengsel
 • Groeit goed door onder koudere omstandigheden
 • Toegestaan als vanggewas na mais

EASYGREEN JAPANSE HAVER MIXEasyGreen

 • Geen waardplant voor Pratylenchus penetrans
 • Hoge opbrengst Organische stof
 • Geschikt voor late zaai

EASYGREEN TRIDENT PLUS

Unieke triple-resistente bladrammenasEasyGreen

 • GLB vergroeningsmengsel
 • Sterke beginontwikkeling
 • Resistentie op Bietencysteaaltje (BCA1), M. Chitwoodi en M. Hapla