Datum: 26.11.2021

Eind november kunnen we een balans opmaken van onze groenbemestermengsels. De eerste nachtvorsten zorgen ervoor dat diverse soorten in het mengsel zullen afvriezen. De meest gevoelige soorten zijn niger en boekweit. Deze hebben hun werk gedaan. We maken een rondje door Nederland om de diverse groenbemesters te beoordelen.

Laat groenbemester zaaien aan de Waddenkust

Veel graan is laat geoogst. Door koudere en natte omstandigheden is een aantal mengsels later gezaaid dan de jaren ervoor. Bij de SPNA in Kollumerwaard zijn eind augustus drie groenbemestermengsels van DSV zaden ingezaaid. TerraLife® SolaRigol TR, Vitamaxx TR en Betamaxx TR.

En ook in Ebelsheerd zijn drie TerraLife® mengsels ingezaaid. Dit zijn ecologische mengsels. De inzaaidatum is vrij laat, maar juist de groenbemestermengsels staan er erg goed bij. Dit constateerden wij op de demodag die werd georganiseerd op 28 oktober 2021. Alle componenten waren goed te vinden in de mengsels en de gewasgroei was goed.

Ook dit jaar was er geen nawerking te vinden van gewasbeschermingsmiddelen. En omdat er voldoende vocht aanwezig was, kiemde alles goed en was er sprake van een mooi gewas. In percelen ernaast, waar alleen bladrammenas of gele mosterd is gezaaid, zijn er verstoringen waarneembaar door natte plekken of bodemverdichting. Bij het gebruik van een mengsel worden deze opgeheven door de verschillende soorten in het mengsel.

Groenbemestermengsels op zand

Op de Drentse zandgronden heeft Otto Willem Eleveld in Hooghalen in totaal 43 hectare ingezaaid met een groenbemestermengsel. Zo heeft hij na de teelt van hennep een TerraLife® Betamaxx TR ingezaaid. Hier en daar is nog een opslag te vinden van de hennep. De groenbemester is laat ingezaaid: begin september. Ook hier heeft de groenbemester het goed gedaan.

Bij een ander perceel aardappelen is het vroeg gerooide deel met TerraLife® SolaRigol TR ingezaaid. Een ander deel van het perceel is later gerooid. Hierdoor heeft Otto Willem deze niet ingezaaid met een groenbemester. Hierdoor kan hij nu kijken wat het effect is van de groenbemester op de bodem. In de bodemstructuur zijn wel al verschillen te zien. De bodemstructuur onder de groenbemester is losser en er zijn geen plassen waar te nemen. De bedoeling is om de groenbemester tot in het voorjaar te laten staan en deze dan onder te werken. De grond bedekt houden vindt Otto Willem heel belangrijk: “hiermee blijft het bodemleven actief en is er sprake van zowel ondergrondse- als bovengrondse biodiversiteit.”

Terralife® Solarigol bij Otto Willem Eleveld:  deels ingezaaid (foto 1), Solarigol in november (foto 2) en Niger afgevroren (foto 3)

Slakkenprobleem op zware grond

In Almkerk, op zware klei, adviseert Agrifirm adviseur Wilco Wingelaar diverse mengsels groenbemesters. Hij loopt regelmatig tegen een slakkenprobleem aan. “Met name op zware percelen en in een bouwplan met veel graan zijn de slakken een groot probleem,” aldus Wilco. En dit seizoen was door het koudere en natte weer een echt slakkenjaar. De bladrammenas en andere koolachtigen worden helemaal weggevreten. Andere componenten zoals Japanse haver en vlas hielden langer stand.

Op de lichtere gronden in de buurt was er meer succes met een groenbemestermengsel. Na vlas is er TerraLife® Betamaxx TR ingezaaid. Deze was half augustus ingezaaid en stond er goed bij. Wel was er nog opslag van het vlas, maar deze past goed in een groenbemestermengsel. Vlas heeft een stevige kurkentrekker wortel die in staat is om goed te wortelen in verdichte grond. Vlas is zo een hele goede bodemverbeteraar, zeker op de rivierklei in Almkerk.

Schimmelontwikkeling toont bodemverbetering aan

In Zuidwest-Nederland adviseert Jan van der Slik van Van Iperen diverse boeren die telen op kleigronden. Ook hier zijn veel groenbemesters laat gezaaid dit jaar. Van der Slik is enthousiast over de TerraLife® groenbemestermengsels zoals Betamaxx TRWarmseason en Vitamaxx TR. Hij wijst op schimmelnetwerken onderin het gewas. “Dit geeft aan dat er een goede schimmelontwikkeling in de bodem is,” aldus Jan. “Deze zorgen ervoor dat de bodem open gehouden wordt.” Ook hier zijn alle soorten in het mengsel goed opgekomen en hebben zich prima kunnen ontwikkelen. Hierdoor zorgt de TerraLife® SolaRigol bijvoorbeeld niet alleen voor een goede structuur maar ook voor een gezonde opbouw van organische stof.

Nitraatrichtlijn en groenbemesters

Volgens Jan gaat ook het vasthouden van stikstof een belangrijkere rol spelen. Als er minder stikstofruimte komt door de nieuwe nitraatrichtlijnen krijgen de groenbemesters een belangrijkere rol in het bouwplan. Ook de huidige prijzen voor de stikstof geven aan dat het verstandig is om gericht groenbemesters in te zetten. Het aandeel van vlinderbloemige mengsels zal hierdoor toenemen, verwacht Jan.

Foto's: Jan van der Slik, Van Iperen 

Over Ter­ra­Li­fe®

TerraLife® is het resultaat van jarenlange kweek- en onderzoekprogramma's. De bijzondere specifieke vruchtopvolgende werking van groenbemestermengsels met verschillende plantensoorten is vanaf de beginontwikkeling bepalend geweest voor het huidige TerraLife® programma. Deze groenbemestermengsels zorgen voor een betere bodemweerbaarheid en een gezondere bodem.

Groen­be­mes­ter kom­pas

Wilt u weten welke groenbemester geschikt is voor uw perceel of toepassing? Kijk dan op onze groenbemester kompas.  U kunt de vragen beantwoorden en u ontvangt direct een advies over welke groenbemester geschikt is voor uw grond.

Meer weten over onze TerraLife® groenbemesters? Neem contact op met onze specialisten: