Datum: 17.11.2021

Gerrit Lucas verdiept zich al een aantal jaren in het teeltsysteem Niet Kerende Grondbewerking (afgekort als NKG). Groenbemestermengsels spelen hierin een belangrijke rol. In overleg met adviseur Berit Herman van leverancier Alliance heeft Lucas een uitgebreid demoveld aangelegd om de verschillende mengsels van groenbemesters nog beter te doorgronden.

Groenbemester demo

Maatschap Lucas heeft een akkerbouw bedrijf in Lage Zwaluwe. Het demoveld ligt op een perceel kleigrond van 25-30% afslibbaar. De helft van het perceel had blauwmaanzaad als voorvrucht en de andere helft plantuien. Er zijn 7 verschillende mengsels uitgezaaid op beide perceelhelften. ‘’Ze zijn eind augustus gezaaid. Het perceel is niet bemest. Omdat het droog was na het zaaien is er ook een keer beregend,’ aldus Lucas. 

"Ik beschouw groenbemesters als een hoofdteelt. Als je er serieus aandacht aan besteedt, is het resultaat het beste."

De serieuze aandacht betaalt zich uit want alle mengsels zijn goed aangeslagen en volop in groei. ‘’Een aantal mengsels, zoals TerraLife® N-Fixx 50, zijn extra geschikt voor NKG. Deze leken wat trager op gang te komen maar ze hebben het veld inmiddels goed dicht getrokken’’ geeft Lucas aan. Op dit moment zijn er geen verschillen tussen de perceelshelften. Wel is er na het blauwmaanzaad wat opslag die soms zichtbaar is onderin de groenbemestermengsels. Zes mengsels komen uit het TerraLife® programma van DSV  en één mengsel is Non Labour met vlas en deder bijgemengd waar Lucas al jaren goede ervaring mee heeft.

Gerrit Lucas, Berit Herman van Alliance en Arjan van der Vinne van DSV zaden

Aandacht voor de volgende hoofdteelt bij groenbemesterkeuze

Bij NKG is het extra belangrijk om de volgende hoofdteelt mee te nemen bij de groenbemesterkeuze. Voor een fijnzadig gewas als uien is het belangrijk dat de groenbemester weinig gewasresten achter laat. Bij een gewas als aardappelen ligt dit minder gevoelig. ‘’Dit jaar heb ik als proef een massale TerraLife® Solarigol TR ingewerkt vlak voor het poten van aardappelen en dat ging prima,” aldus Lucas. Lucas oriënteert zich niet alleen op de groenbemesters zelf, maar zoekt ook naar de juiste machine om de groenbemester in de winter of in het voorjaar te verwerken. NKG vergt meer aandacht maar heeft ook voordelen. ‘’Na veel regen kon ik suikerbieten rooien omdat de waterinfiltratie op het NKG perceel veel beter was” vervolgt Gerrit Lucas. “Hierdoor is de draagkracht van de bodem een stuk beter.”

Ontwikkeling bovengronds én ondergronds

De meeste groenbemestermengsels hebben zich bovengronds goed ontwikkeld. Dat is belangrijk om onkruid te onderdrukken. Maar nog belangrijker is het hoe ze ondergronds presteren. En voor NKG is het ook van belang hoe de natuurlijke slijtage in de winter is. ‘’Bedekking in de winter is gunstig maar  in het voorjaar zien we de groenbemester graag kort en verteert’’ zegt Arjan van der Vinne van DSV zaden. ‘’Dan warmt de grond het beste op zonder dat gewasbescherming hoeft te worden ingezet.” ‘’In de praktijk ervaren we meer belangstelling voor NKG en we zien steeds vaker zachtere winters. Bij de ontwikkeling van het TerraLife® groenbemesterprogramma houdt DSV daar rekening mee en we gebruiken ook de ervaring van internationale collega’s. TerraLife® N-Fixx 50 is een mengsel dat goed past bij NKG. Het is vorstgevoelig en heeft een hoog aandeel vlinderbloemigen die veel stikstof kunnen binden,’’ voegt Van der Vinne toe.

Het demoveld van Gerrit Lucas wordt verder gevolgd zodat ook de ontwikkeling van de mengsels na de winter goed in beeld komt.

Demoveld met lange stroken van zes TerraLife® groenbemestermengsels zowel na een teelt van plantuien als na blauwmaanzaad.

Wilt u meer weten over deze demo of over  onze selectie TerraLife® groenbemesters? Neem dan contact op met onze specialist:

Klik hier voor meer informatie over onze TerraLife® groenbemesters: