Najaarsgras is rijk aan eiwit en daarom een uitgelezen kans om meer eiwit van eigen land te halen. Vers gras voeren is een optimale manier om het gras te benutten. Op deze manier zijn er geen inkuilverliezen én het heeft een gunstig effect op de kringloop. Houd bij het voeren rekening met het hoge eiwitgehalte. Om het eiwit zo goed mogelijk te benutten moet er ook voldoende energie in het rantsoen zitten.

Vers voeren

Beweiden is een zeer efficiënte manier om het najaarsgras te benutten. Het is weinig arbeidsintensief aangezien de koeien het gras zelf uit de wei halen. Om te kunnen beweiden moet de huiskavel hier natuurlijk voor zijn ingericht en de zode moet dit toe laten. Als de koeien de zode kapot trappen is het tijd om ze naar binnen te halen. Een andere optie is vers gras voeren door middel van stalvoedering. Met een maaier en opraapwagen kan vers gras aan de koeien op stal gevoerd worden.

Om zo lang mogelijk van het najaarsgras te kunnen profiteren is het belangrijk dat de ontwatering op het perceel in orde is. Een grasmengsel met een dichte zode bevordert de draagkracht waardoor de koeien langer buiten kunnen lopen.

Bij het vers voeren van najaarsgras moet de smakelijkheid op niveau worden gehouden. Als het gras te lang wordt gaat het liggen en kan er geen wind doorheen. Hierdoor gaat het muf ruiken en kunnen er schimmels groeien. Streef naar een wat langere stoppel van 7-8 cm om verontreiniging met grond te voorkomen. Maai tijdig een lichte snede, zodat het door kan waaien, en maai bossen weg. Ook is het belangrijk om kroonroest en bladvlekkenziekte onder controle te houden.

Inkuilen

Het is belangrijk om het gras zo droog mogelijk, en onder zo droog mogelijke omstandigheden, in de kuil te krijgen. Het natte herfstgras kan anders aan de bodem plakken waardoor er meer ruw as in de kuil komt. Zo stijgt het risico op veel boterzuur wat de smakelijkheid en melkkwaliteit negatief beïnvloed.

Het hoge eiwitgehalte van het gras gaat vaak samen met een lager suikergehalte, tenzij het zonnig weer is. Suiker is nodig voor de conservering van gras.

Kies het juiste grasmengsel

Om najaarsgras zo goed mogelijk te benutten is het juiste grasmengsel belangrijk. COUNTRY MilkMore 15 is zeer geschikt voor stalvoedering. Het tetra- en diploïd Engels raaigras zorgt voor zowel opbrengst als een dichte zode. De timothee in dit mengsel is resistent voor kroonroest en bevordert daarmee de smakelijkheid. COUNTRY MilkMore 16 past uitstekend bij beweiden. Dit mengsel heeft een dichte zode en scoort erg goed op kroonroest resistentie.

Door klaver toe te voegen wordt er stikstof uit de lucht gebonden en beschikbaar gemaakt voor het gras. Door deze stikstof blijft het gras beter gezond en is de kans op kroonroest kleiner.

Klik hier voor meer informatie over onze MilkMore 15 en MilkMore 16 mengsels:

Wilt u meer weten over COUNTRY MilkMore mengsels of advies? Neem dan contact op met onze ruwvoerspecialisten: