Datum: 11.08.2021

De groeizame weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de grasvoorraad op de meeste melkveebedrijven weer goed is aangevuld. Dit biedt extra ruimte om de kwaliteit van de graspercelen te verbeteren. Want een perceel met een dichte zode en de juiste grassen zorgt voor een hogere opbrengst en betere kwaliteit ruwvoer in de toekomst.

Nazomer is hét moment

Het beste moment om grasland door te zaaien of vernieuwen is in augustus en september. In deze periode is de (bodem)temperatuur hoog en er is meestal voldoende vocht beschikbaar. Daarnaast is de onkruiddruk in het najaar lager dan in het voorjaar. Bij het doorzaaien van een perceel heeft de concurrentie van de bestaande grasmat invloed op de slagingskans. De groeikracht van de zode is in de nazomer lager waardoor de jonge kiemplanten meer ruimte krijgen om zich te vestigen.

Moet ik maatregelen treffen?

Een goede graslandbeoordeling is belangrijk om te bepalen welke acties ondernomen moeten worden. Breng tijdens een rondje door de wei het aandeel goede grassen, open plekken en onkruid(grassen) in kaart. Kijk hierbij voornamelijk naar de voetjes van het gras. Grassoorten met paarse voetjes en een blinkende onderkant van het blad zijn goede grassen. Wanneer het gras witte voetjes heeft is de kans groot dat dit het ongewenste ruwbeemd is. Timothee en kweek zijn in sommige gevallen ook met elkaar te verwarren. Door een plant uit de grond te steken kan het onderscheid het beste worden bepaald. Kweek heeft namelijk ondergrondse uitlopers/wortelstokken.

Grasland vernietigen

De regelgeving omtrent het vernietigen van grasland is afhankelijk van de grondsoort.

Op klei- en veenpercelen mag grasland tot en met 15 september worden vernietigd. Om na het scheuren nog een stikstofbemesting toe te passen dient een bodemonderzoek uitgevoerd te worden die aangeeft dat de bemesting nodig is voor het volggewas.

Een weiland vernietigen op zand- en lössgrond mag uiterlijk tot en met 31 augustus. Aanmelden hiervoor is verplicht, evenals een korting van 50 kg N/ha op de stikstofgebruiksnorm.

Kijk voor de actuele wet- en regelgeving op de website van RVO.

Kies het juiste grasmengsel

Een mengsel van 100% tetraploïd Engels raaigras past uitstekend bij het doorzaaien van een grasperceel. Kies daarom voor COUNTRY Super Doorzaai of COUNTRY MilkMore 14. De extra kiemenergie en snelle beginontwikkeling zorgen voor het beste resultaat.

Het te gebruiken grasmengsel bij het (her)inzaaien van een perceel is afhankelijk van het gebruiksdoel en de gewenste levensduur van de grasmat. Wilt u weten welk mengsel het beste bij u past? Gebruik dan ons COUNTRY kompas of neem contact op met een van onze medewerkers.