Datum: 10.09.2021

Bladrogge is het vanggewas dat, na mais, de meeste stikstof vangt én de meeste organische stof produceert en daarnaast voor voederwinning toegepast kan worden. Bonfire bladrogge groeit bij een temperatuur vanaf 1 graden Celcius en is productief terwijl andere vanggewassen stil staan. Bij een geslaagde teelt kan Bonfire 3.000-4.000 kg drogestof per hectare met een eiwitgehalte van circa 16% opleveren.

Zaaien

Bonfire bladrogge voor voederwinning dient gezaaid te worden als een volwaardig gewas.
Zo behaalt u het beste resultaat:

 • Werk de maisstoppel direct na de oogst goed onder en leg het perceel zaaiklaar
 • Zaai Bonfire bladrogge in met een graszaaimachine
 • Zaaiadvies 100-130 kg/ha

Bemesten

Bonfire bladrogge is in staat om na de maisteelt veel stikstof uit de bodem op te nemen. Hierdoor is in het voorjaar nog een gift nodig. Daarnaast verhoogt dit het eiwitgehalte en de opbrengst:

 • Bemesting uitvoeren tussen 15 februari en 15 maart (als de bodem dit toelaat)
 • Stikstof: 50-100 kg N/ha (afhankelijk van bodemvoorraad en NLV)
 • Zwavel: 10-15 kg S/ha

Oogsten

Bonfire kent een snelle beginontwikkeling in het voorjaar en begint vanaf half april de meeste massa te vormen. Het is een vroeg ras wat eerder geoogst kan worden dan andere rassen. Dit geeft meer ruimte voor het inzaaien van bijvoorbeeld mais in het voorjaar. De verhouding tussen opbrengst en kwaliteit hangt grotendeels af van het oogstmoment. Later oogsten geeft een hogere opbrengst maar minder kwaliteit:

 • Oogstmoment: Eind april – half mei
 • Oogsttechniek: Maaien, eventueel schudden, harken en inkuilen met grashakselaar
 • Drogestofgehalte: 30-35% ds

Onderwerken

Het is belangrijk om de rogge goed onder te werken. Dit om hergroei te voorkomen. Spuiten is vaak niet zinvol op een stoppel:

 • Ploegen of bewerking met een schijveneg
 • Bemesten met bouwlandinjecteur
 • Perceel zaaiklaar maken

Wilt u meer weten over Bonfire bladrogge? 

Klik  hieronder voor meer informatie.