Datum: 09.09.2021

Japanse haver (avena strigosa) is een bekende groenbemester. Het is geen waardplant voor Pratylenchus penetrans,  een hardnekkig parasitair aaltje op zandgrond. En dan met name op de zandgronden met een laag actief organische stofgehalte. Japanse haver kan ingezaaid worden tot eind september. Zelfs onder koudere omstandigheden groeit Japanse haver nog door.

Kengetallen opbrengst organische stof

De opbrengst organische stof neemt wel af bij inzaai in september en oktober.  Maar bij inzaai in september is deze toch nog tussen de 400 en 550 kg effectieve organische stof per hectare. Deze getallen liggen hoger dan voor gele mosterd en bladrammenas. De cijfers zijn afkomstig uit de PPS Slim landgebruik waar nieuwe kengetallen zijn ontwikkeld. Deze staan nu weergegeven in het handboek Bodem en Bemesting.

De oude kengetallen waren gebaseerd op een inzaaidatum die lag voor 1 september in een optimale teelt. Later inzaaien zorgt bij diverse groenbemesters voor een sterke daling van de opbrengst.

Rassen

Er zijn rasverschillen bij de Japanse haver in bloeidatum, beginontwikkeling, vorstgevoeligheid en ook in opbrengst organische stof. Sinds kort worden een aantal van deze criteria in Nederland gemeten en weergegeven in de Rassenlijst.

Giraffe Japanse haver

DSV zaden heeft op de Rassenlijst het ras Giraffe. Deze kent een hele snelle beginontwikkeling en vroege bloei. Hierdoor is deze juist geschikt voor latere inzaai. Giraffe is vrij vorstgevoelig en gaat dan op zijn retour. In het voorjaar zal hierdoor minder snel hergroei plaatsvinden en is doodspuiten met glyfosaat veelal overbodig. Giraffe is hierdoor geschikt als vanggewas na mais op zandgrond: vlotte beginontwikkeling, relatief veel organische stof, geen vermeerdering van pratylenchus penetrans en natuurlijke slijtage in het voorjaar.

Giraffe heeft een hoge resistentie op het gerstevergelingsvirus en heeft hier het hoogste cijfer op de Rassenlijst.

Inzaaien kan tot oktober. Het zaaiadvies voor groenbemesting is 60-70 kg/ha.

Meer weten?

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

Wilt u advies over Japanse haver? Neem contact op met onze specialist: