Datum: 07.01.2022

André en Anja hebben een melkveebedrijf met ca. 125 melkkoeien en 68 hectare rivierklei in Wilp (Gld.). In de bedrijfsvoering ligt de focus op een lage kostprijs, waarbij zij ernaar streven om zoveel mogelijk weidegang toe te passen en zelfvoorzienend te zijn. Zo snel als de draagkracht van de bodem het toelaat gaan de koeien naar buiten in het voorjaar en eind november weer definitief naar binnen. In de zomerdag wordt er dag en nacht geweid en in het voor- en naseizoen meestal 6 uur.

Keuze voor soortenrijk grasland na droge jaren

De rivierklei is behoorlijk zwaar maar er zijn ook plekken die erg droogtegevoelig zijn. “Na enkele droge jaren groeide onze interesse in soortenrijke grasmengsels, omdat deze beter tegen droogte zouden moeten kunnen,” geven André en Anja aan. Dit komt door de diep wortelende grassoorten, vlinderbloemigen en kruiden die elkaar versterken.

In de nazomer van 2020 besloten zij een blok om te ploegen en in te zaaien met COUNTRY MultiLife 16. Dit soortenrijke grasmengsel is speciaal samengesteld voor beweiding. De componenten zijn geselecteerd op smakelijkheid, een dichte zode en goede draagkracht.

Ervaringen met COUNTRY MultiLife 16

Na aanvankelijk een moeizame start in de herfst van 2020 door een plaatselijke aantasting met fritvlieg is de doorgroei in 2021 goed geweest. Het perceel is 2 keer gemaaid en tot eind november 5 keer beweid. “De ervaringen met het beweiden zijn ronduit goed! In het begin hadden we het idee dat het melkvee moest wennen aan het soortenrijke mengsel maar dat veranderde heel snel,” aldus André en Anja. Na ruim een jaar ervaring stellen deze melkveehouders dat de smakelijkheid van COUNTRY MultiLife 16 hetzelfde, tot zelfs beter, ervaren wordt als het Engels raaigras.
 
De droogtetolerantie hebben ze ‘helaas’ niet kunnen testen afgelopen jaar. De zodedichtheid is goed en laat weinig vertrapping zien, wat ook weer positief bijdraagt aan de smakelijkheid. “Misschien zorgt de beworteling van de kruiden en vlinderbloemigen ervoor dat het regenwater sneller naar beneden afgevoerd kan worden?” zegt Anja.

Aandacht voor de teelt

De teelt vraagt een om een iets ander management dan Engels raaigras.  André en Anja zijn ook erg tevreden met de goede teeltadviezen van Leendert van der Maas van WPA-Robertus. “De kruiden en klavers in COUNTRY MultiLife 16  zorgen ervoor dat niet alle gewasbeschermingsmiddelen gespoten kunnen worden en daarom is de aanvullende kennis van Leendert wel een grote pré.” Daarnaast behoeft soortenrijk grasland minder stikstofbemesting aangezien deze uit de lucht wordt gehaald.

Wilt u meer weten over beweiden met COUNTRY MultiLife? Neem contact op met onze specialisten: