Datum: 06.10.2021

Door voldoende regenval heeft het gras het hele jaar door goed kunnen groeien. Maar dit zijn ook de optimale omstandigheden voor ondiep wortelende onkruidgrassen zoals ruwbeemd. Doorzaaien in het najaar kan de kwaliteit en opbrengst van het grasland volgend jaar sterk ten goede komen.

1 krachtige spruit Engels per dm²

Cruciaal is de norm van ‘1 krachtige spruit Engels raai per dm²’. Als deze aanwezig is dan kun je de zode met goed management dicht laten trekken. Door frequent te grazen of kort te maaien kan de mat door uitstoeling dicht trekken.

Nu grasland inspecteren

September en oktober zijn zeer geschikte najaar maanden om de graslandpercelen te controleren. Loop in een “W” vorm door het veld en bepaal het aandeel open plekken, onkruiden en onkruidgrassen. De open plekken en onkruiden zijn eenvoudig te herkennen. Voor de onkruidgrassen, zoals ruwbeemd en witbol, moet de zode wat zorgvuldiger geïnspecteerd worden. Wanneer ruwbeemd wat groter is kan het namelijk verward worden met Engels raaigras; ook het onderscheid tussen timothee en kweek kan soms wat lastig zijn. Uw ruwvoerspecialist kan ondersteuning bieden in de graslandherkenning.

Nu doorzaaien

Grasland met 60%-85% goede grassen kan uitstekend worden doorgezaaid met COUNTRY MilkMore 14 of COUNTRY Super Doorzaai. Beide mengsels bevatten 100% tetraploid Engels raaigras dat snel kiemt, ook als de bodemtemperatuur wat lager is. In COUNTRY MilkMore 14 worden rassen ingezet met een verhoogde voederwaarde. Een goede verteerbaarheid zorgt voor extra ruwvoeropname en meer rust in de pens.

Algemene aandachtspunten bij doorzaaien in het najaar:

  • Verwijder onkruid en onkruidgrassen met herbiciden en/of wiedeg.
  • Maai de oude zode kort zodat het nieuwe gras voldoende licht krijgt.
  • Gebruik een doorzaaimengsel met vlot groeiende rassen zoals COUNTRY Super Doorzaai of COUNTRY MilkMore 14 met 100% tetraploid Engels raaigras dat kiemt bij een lagere bodemtemperatuur. Gebruik bij doorzaai 15-25 kg/ha.
  • Bij doorzaai in september/begin oktober kan rode of witte klaver worden toegevoegd maar de slagingskans is bij klaver kleiner dan bij gras. Zaai klaver ondiep (0,5 cm), kies zaad geënt met rhizobium en zorg voor een pH van 5,5. De Rode klaver TETRA Mix en Witte klaver Mix zijn gecoat met DynaSeed voor meer kiemenergie en rhizobium.
  • Houd de oude zode kort in het najaar zodat de nieuwe grassen zich goed kunnen ontwikkelen voor de winter.

Doorzaai al terugverdiend in voorjaar

De kosten van doorzaai zijn € 150 – €175 per ha. Een geslaagde doorzaai kan al in de eerste voorjaarssnede worden terugverdiend. Maar het effect van doorzaai zie je ook in latere snedes terug met meer opbrengst en een betere graskwaliteit. Moderne grasrassen hebben bovendien een hoger opbrengstpotentieel. De opbrengstverbetering bedraagt ongeveer 0,5% per jaar. Op de Rassenlijst vind je daarom ook opbrengstverschillen van meer dan 5% tussen rassen.

Meer informatie of advies over doorzaaien? Neem contact op met onze ruwvoerspecialisten: