Datum: 05.10.2021
Op vrijdag 1 oktober kwam de onderzoeksgroep van de Universiteit Wageningen kijken bij de onderzoeksobjecten voor groenbemestermengsels in het kader van een Publiek-Private Samenwerking (PPS) groenbemesters. Het object van DSV zaden Nederland in Ven-Zelderheide is één van de drie objecten die zijn aangelegd op verschillende plaatsen in Nederland. In dit onderzoek wordt gekeken naar het microbioom rondom de wortels van de plant. Het onderzoek richt zich op de invloed van groenbemestermengsels ten opzichte van enkelvoudige groenbemesters.

Enkelvoudige groenbemester versus mengsel

Voor dit onderzoek werd een soortenrijk mengsel ingezaaid met 8 verschillende soorten planten. Daarnaast werd nog een mengsel ingezaaid met 5 verschillende soorten. Verder zijn alle 8 soorten die in het mengsel voorkomen apart ingezaaid. Als laatste zijn er nog een braakperceel en een resistente bladrammenas ingezaaid.

Met dit onderzoek kijken we naar de effecten van een soortenrijk mengsel op het bodemleven.

Activeren bodemleven

Wat we weten is dat elke plant door het uitstoten van exudaten in de wortels voedsel geeft aan het bodemleven dat hierdoor wordt geactiveerd. Iedere plant doet dit op zijn eigen manier en activeert daarmee ook specifiek bodemleven. Uit eerder onderzoek in deze PPS groenbemesters weten we inmiddels ook dat als je twee groenbemesters mengt, er meer én ander bodemleven geactiveerd wordt dan bij enkelvoudige groenbemesters. Met dit onderzoek kijken we naar de effecten van een soortenrijk mengsel op het bodemleven.

Metingen op het microbioom

De proef ligt er mooi bij op alle locaties. Alle componenten hebben zich goed ontwikkeld. De mengsels laten een snelle bodembedekking zien, waarodoor onkruidbestrijding in deze objecten niet nodig was. Dit geldt ook voor de snelle kiemers zoals de bladrammenas en de Tillage rammenas. Andere soorten zoals wikken en de klaver groeien juist minder snel dicht en hebben last van onkruid.

Voordat de bloei intreedt moeten de metingen op het microbioom plaatsvinden. Dit zal eind oktober gaan gebeuren. Om die metingen zo goed mogelijk uit te voeren hebben we afspraken gemaakt hoe we dit gaan uitvoeren. Komend voorjaar verwachten we de eerste resultaten van deze proeflocaties te kunnen analyseren.