Datum: 01.09.2021

Op 31 augustus vond de Innovatiemiddag "Toekomstbestendig Ruwvoer" plaats op het innovatieveld van DSV zaden in Ven-Zelderheide. We kijken terug op een goedbezochte dag waar veel kennis werd gedeeld gebied op het gebied van ruwvoer, regelgeving, klimaat en hoe de melkveehouder hoogwaardig ruwvoer kan blijven telen. Hier volgt een korte impressie van de middag en de besproken onderwerpen:

COUNTRY MilkMore; meer melk, meer melkeiwit

De COUNTRY weidemengsels worden zorgvuldig samengesteld met de beste rassen. In de COUNTRY MilkMore gaan we nog een stapje verder. Naast rassen met goede plantkundige eigenschappen kijkt DSV zaden ook naar de voederwaarde. In de MilkMore mengsels zitten goed verteerbare rassen die zorgen voor een hogere voeropname en melkproductie. Wilt u meer weten over de voordelen hiervan? Bekijk dan het volgende filmpje: https://bit.ly/3yA5Igc

Soortenrijk grasland in een ruwvoerbouwplan en rantsoen

De laatste jaren kiezen steeds meer melkveehouders voor soortenrijk grasland in het bouwplan. De COUNTRY MultiLife mengsels hebben een aanzienlijk hogere opbrengst bij een lagere input van nutriënten. Daarom kan de bemesting op productief soortenrijk grasland worden gereduceerd en efficiënt worden ingezet op de rest van het areaal. Daarnaast verbetert COUNTRY MultiLife de bodem en past dan ook perfect in een vruchtwisseling met mais of sorghum.

Het eiwitgehalte van COUNTRY MultiLife is hoger dan 100% Engels raaigras en de verteerbaarheid en suikergehalte is lager. Een bouwplan met 60% COUNTRY MilkMore, 20% COUNTRY MultiLife en 20% mais heeft dus vele voordelen.

Hoe goed presteert uw grasmat?

Het gras is altijd groener bij de buren, maar is dit ook goed gras? Er zijn in de Nederlandse weiden veel verschillende grassoorten te vinden. Maar niet alle grassoorten zijn geschikt om van te melken. Daarom heeft DSV zaden enkele jaren een proef op gestart met ‘goede’ en ‘slechte’ grassen. In deze meerjarige proef worden de opbrengst en voederwaarde bepaald van verschillende grassoorten. Zo kan in kaart worden gebracht wat de financiële effecten zijn wanneer er naast Engels raaigras ook nog het onkruidgras ruwbeemd in de zode te vinden is.

Ontwikkelingen in sorghum

Nic Boerboom, veredelaar sorghum, heeft de ontwikkelingen van sorghum in Nederland tot nu toe toegelicht en ook wat er nog te komen staat. “Het gewas staat nog in de kinderschoenen, net als mais zo’n 40 jaar geleden” geeft hij aan. In de veredeling van sorghumrassen voor Noordwest Europa richt DSV zaden voornamelijk op vroegheid, koude tolerantie en voederwaarde. Daarnaast wordt natuurlijk ook gekeken naar onder andere ziekteresistentie, stevigheid en plantarchitectuur.

Sinds 2021 staan de eerste twee rassen uit het veredelingsprogramma van DSV zaden op de rassenlijst. Vilomene en Voyenn zijn zeer vroege sorghumrassen met een hoog zetmeelgehalte en celwandverteerbaarheid.

Welke innovaties passen bij het toekomstige GLB?

Vanaf 2023 zal passen bij heter een nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) ingaan. De invulling hiervan dient eind 2021 concreet te zijn en wordt dan bij de Europese Commissie neergelegd ter goedkeuring. Momenteel wordt er een Nationaal Strategisch Plan ontwikkeld om per land en/of regio een GLB te ontwikkelen. Het nieuwe GLB zal hoogstwaarschijnlijk bestaan uit een basispremie. Hier komt de mogelijkheid bij voor eco-activiteiten op het gebied bodem, water, klimaat, landschap en biodiversiteit. De eco-activiteiten zijn bedoeld om de individuele ondernemers te ondersteunen. De verwachting is dat mengsels (zoals groenbemesters, akkerranden en soortenrijk grasland) een belangrijke rol zullen gaan spelen in deze eco-regelingen. Er is ook veel aandacht voor een efficiënte eiwittransitie. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld klaver, luzerne of witte lupine worden ingezet.

Explosief voordeel met COUNTRY!

ACTIE! Ervaar nu zelf de kracht van COUNTRY MilkMore 14 met Explosion

Bij een bestelling van 240 kg COUNTRY MilkMore, MultiLife, Fibre 10 of Silage 3 ontvangt u 15 kg COUNTRY MilkMore 14 gratis.
Deze actie geldt zolang de voorraad actieproducten strekt of loopt af op 15 oktober 2021, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt.

Heeft u deze kennisdag gemist en wilt u alsnog graag meer informatie over een van de besproken onderwerpen? Neem dan contact op met onze ruwvoerspecialisten: