Datum: 01.09.2021
Méér melk en méér melkeiwit is binnen handbereik met COUNTRY MilkMore 14. Dit mengsel komt in proeven bij DSV steevast met de hoogste voederwaarde en potentiële melkproductie naar voren. Het bevat 80% Explosion tetraploïd Engels raaigras met een VEM-score van 103. De overig 20% is ook tetraploïd Engels van de Rassenlijst met het Milk Index-label.
 
Bij een bestelling van 240 kg COUNTRY MilkMore, MultiLife, Fibre 10 of Silage 3 in de actieperiode ontvangt u 15 kg COUNTRY MilkMore 14 gratis.
 
 

Ervaar zelf de kracht van COUNTRY MilkMore 14 met Explosion

Meer melkeiwit bij maaien: extra suiker en betere celwandverteerbaarheid met Milk Index rassen zorgen voor een betere benutting van het graseiwit.

 • 80% Explosion: VEM-score 103 en 112 opbrengst in de eerste snede   
 • Hoge N-efficiëntie: Door zware doorworteling en enorme groeikracht.
 • Hoge jaaropbrengst: Bij maaien, maar ook bij beweiden.
 • Veel en zwaar maaien: De hoogverteerbare rassen vallen minder terug in verteerbaarheid bij zwaarder maaien. Dezelfde productie met één maaisnede scheelt in arbeid en in kosten.
 • Structuur: Gespreide doorschietdata zorgen voor structuur in zowel de 1e als 2e snede.
 • Ook voor weiden: De donkere tetra's hebben een iets opener groeiwijze maar kunnen ook worden beweid.
 • Vitaal gezond gras: De kroonroestresistentie is gemiddeld 8,5! Smakelijk en vitaal gras dat graag wordt gevreten.
 • Ook voor doorzaai: Het zwaardere zaad van tetraploïden heeft extra reserves voor een snelle opkomst.

Klik hier voor meer informatie over COUNTRY MilkMore 14

Aanvullende actievoorwaarden gratis 'Explosief voordeel met COUNTRY !' :

 • De actie begint op 10 juli en geldt zolang de voorraad actieproducten strekt of loopt af op 30 oktober 2021, afhankelijk van wat als eerste plaats vindt
 •  15 kg COUNTRY MilkMore 14 bij een bestelling van 240 kg COUNTRY MilkMore 13-14-15-16, Fibre 10, Silage 3 of MultiLife 14-16 binnen de actieperiode
 • Eén zak COUNTRY MilkMore 14 per eindverbruiker gratis
 • Afnemer draagt verantwoordelijkheid voor het aangeven of de actie van toepassing is. Bij geen expliciete vermelding wordt de actie niet automatisch doorgevoerd
 • Bestellingen kunnen worden geplaatst bij DSV zaden Nederland of bij een COUNTRY dealer
 • Facturering vindt altijd plaats via een dealer
 • Contactgegevens van de melkveehouder zijn voor DSV zaden beschikbaar. DSV zoekt mogelijk contact om te vragen naar de ervaringen van COUNTRY MilkMore 14       

Neem voor meer informatie contact op met één van onze medewerkers.